Penerbitan

Kandungan

TV & Digital

Konsep Layar

Misi Must Read


Menerbitkan bahan-bahan dengan isi kandungan yang bermutu tinggi dan memberi kepuasan kepada masyarakat. Membangunkan tim yang bermotivasi, inovasi dan dedikasi.


Visi Kami


Menjadi peneraju dalam membangunkan kandungan islamik dalam bentuk penerbitan bercetak, penerbitan televisyen dan penerbitan digital bagi memberi pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat.


Read more
Book Shop