Shopping Cart
/ /

KEISTIMEWAAN WANITA DALAM ISLAM

Sep 12,2023 | MR

KEISTIMEWAAN WANITA DALAM ISLAM

Wanita merupakan elemen terpenting dalam hidup sesebuah bangsa kerana mereka merupakan institusi pertama yang melahirkan generasi muda. Merekalah isteri, merekalah ibu but anak-anak. Nasib sesebuah bangsa dan hala tuju ummah bergantung pada sejauh mana didikan yang diterima oleh seorang anak daripada bunya. Wanita juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi kehidupan pemuda dan kaum lelaki. Islam meletakkan kedudukan wanita pada status yang tinggi dan tidak pernah mengabaikan kaum wanita serta membiarkan mereka terumbang-ambing mencari nilai dan harga diri. Malah Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan meletakkan dasar dan sistem hidup yang lengkap dan sempurna bagi lelaki dan wanita.

 

ISLAM MENGIKTIRAF WANITA

Islam telah mengangkat darjat wanita dengan menjadikannya setaraf dengan kaum lelaki dari segi hak dan tanggungjawab. Mereka ialah rakan kongsi dan saudara kepada kaum lelaki. Malah, al-Quran menegaskan bahawa lelaki-lelaki beriman dan wanita-wanita berman adalah saling bergantung dan tolong-menolong antara satu sama lain dalam melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Islam mengiktiraf sepenuhnya hak-hak asasi wanita seta hak-hak mereka dalam aspek kemasyarakatan dan politik. Dari segi hak dan tanggungjawab pula, jika mereka menunaikan hak dan tanggungjawab tersebut, maka mereka akan diberi ganiaran dan balasan yang sama dengan kaum lelaki.


PERBEZAAN BUKAN DISKRIMINASI

Perbezaan lelaki dan perempuan dari aspek fungi dan tanggungjawab bukan melambangkan diskriminasi Allah SWT terhadap hambaNya. Namun perbezaan fungsi dan tanggungjawab ini dapat dilihat dari sudut kejadian fizikal dan psikologi mereka yang menentukan perbezaan dalam hak dan tanggungjawab antara lelaki dengan wanita. Setiap lelaki dan wanita hendaklah melaksanakan hak-hak dan tanggungjawab yang telah difitrahkan ke atas mereka.

Perbezaan hak dan tanggungiawab ini bukan bererti wujud ketidakadilan antara wanita dengan lelaki. Sebaliknya, ia menunjukkan keindahan ciptaan Allah SWT yang saling melengkapi antara satu sama lain kepada kita.

Rasulullah SAW sangat memuliakan kaum wanita. Malah Baginda meletakkan wanita di tempt yang sangat istimewa. Diriwayatkan daripada Abdullah bin
'Amr RHUMA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

"Dunia ialah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita yang solehah
(Riwayat Muslim)

 

6 KEISTIMEWAAN WANITA DALAM ISLAM

1. Ibu tempat pertama.
2. Perintah melayan wanita dengan baik.
3. Syurga bagi mereka yang bersabar menjaga dan mendidik anak-anak perempuan.
4. Layanan istimewa daripada Rasulullah SAW.
5. Istimewa seorang ibu bag seorang lelaki.
6. Jihad ibu mengandung.

Comment

Name
Email
Comment