now is modern browser
Shopping Cart
/ /

PENTINGKAH FARAID?

Aug 16,2023 | MR

Ilmu faraid adalah ilmu pembahagian harta pusaka atau ilmu yang berkaitan dengan harta peninggalan si mati. Ia adalah gabungan kaedah fiqh dan matematik yang membolehkan hak setiap waris diketahui daripada pengiraan yang dilakukan.

Hukum Faraid adalah peraturan dalam hukum syarak yang mengaturkan pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang.

Hukum Faraid adalah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam dan ia merupakan suatu perintah Allah SWT yang wajib dipatuhi oleh semua umat Islam. Seperti mana yang ditetapkan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 11-12.

Dalam hukum syarak, Ahli waris yang mempunyai hak Faraid ke atas pusaka si mati mestilah :

 1. Mempunyai pertalian darah
 2. Seorang Muslim dan
 3. Mempunyai pertalian perkahwinan

 

Kepentingan Faraid

Pembahagian harta pusaka dalam hukum Faraid merupakan satu tindakan penting yang akan memastikan harta pusaka disalurkan dengan adil dan saksama kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Selain itu, ia juga membantu mencegah konflik dalam keluarga serta menyelamatkan harta pusaka dari keadaan tidak dapat diuruskan.

Hukum Faraid juga memastikan bahawa hak-hak ahli waris yang lemah dan tidak berdaya dilindungi, seperti hak-hak anak kecil dan isteri (balu) yang ditinggalkan oleh suami yang telah meninggal dunia.

Hukum Faraid ini adalah ketentuan Allah S.W.T yang telah menetapkan siapa yang berhak mendapat bahagian Faraid dan berapa bahagian Faraid yang waris-waris akan diterima setelah berlakunya kematian seseorang.

 

Harta Yang Boleh Difaraidkan

Harta tersebut adalah milik si mati – Harta yang boleh difaraidkan adalah harta yang dimiliki oleh si mati pada waktu kematian dan harta tersebut mestilah datangnya dari sumber yang halal.

Antara harta-harta yang boleh difaraidkan:

 1. Harta-harta tidak alih seperti Tanah, Bangunan dan harta yang sukar dicairkan.
 2. Harta-harta alih seperti barang kemas, wang simpanan, saham dan kereta.

 

Waris Yang Berhak Mendapat Harta Pusaka Mengikut Hukum Faraid

Ashabul Furud

Ashabul Furud adalah golongan yang mengambil harta pusaka dengan bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak iaitu sama ada 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 1/6 atau 1/8.

Ashabul Furud terdiri daripada

 1. Suami
 2. Isteri
 3. Bapa
 4. Ibu
 5. Datuk
 6. Nenek
 7. Anak Perempuan
 8. Cucu Perempuan (anak lelaki)
 9. Saudara Perempuan Kandung (Seibu Sebapa)
 10. Saudara Perempuan Sebapa
 11. Saudara Perempuan Seibu
 12. Saudara Lelaki Seibu

Ahli waris dalam hukum syarak terbahagi kepada 3 kategori utama iaitu waris utama, waris gantian dan waris sisian.

 1. Siapakah Waris Utama
  Ibu, Bapa, Suami, Isteri, Anak Lelaki dan Anak Perempuan. Golongan itu wajib mewarisi Faraid dan tidak akan terhalang sama sekali daripada mewarisi harta si mati. Hak mereka ini hanya akan gugur sekiranya mereka ini murtad atau disahkan sebagai pembunuh si mati atau menjadi punca kematiannya.
 2. Siapakah Waris Gantian
  Waris ini akan mewarisi harta si mati sekiranya waris utama tiada, maka mereka menggantikan tempat ahli waris utama dalam menerima pusaka seperti datuk menggantikan tempat bapa, nenek menggantikan tempat ibu dan anak perempuan kepada anak lelaki menggantikan tempat anak perempuan.
 3. Siapakah Waris Sisian
  Adik beradik, bapa saudara, ibu saudara atau anak lelaki kepada adik beradik simati. Dimana mereka ini akan mewarisi Faraid sekiranya tiada waris utama dan gantian.

**** Dipetik daripada buku Kaedah Pembahagian Harta Pusaka dan Kepentingan Wasiat.

 

Comment

Name
Email
Comment